Logo Amicus
English flag Česká vlajka

ČLENĚNÍ NAŠEHO NABÍDKOVÉHO KATALOGU:

Nabízené položky jsou rozděleny pro každou známkovou zemi do 4 kategorií:
  • známky – československé a české známky (včetně protektorátu B+M) jsou číslovány podle katalogu Pofis. Známky z ciziny pak podle katalogu Michel, pokud není výjimečně uvedeno jinak. Zkratky a značky jsou pro všechny známky shodné se značkami a zkratkami katalogu Pofis.
  • celistvosti – nemají katalogové číslování, jsou pouze popisovány. Pokud je zadní strana poštovně zajímavá, je součástí vyobrazení.
  • celiny – československé, české a protektorátní celiny jsou označeny a číslovány podle katalogu Pofis, evropské dle katalogu Michel. Ostatní jsou pouze popsány.
  • pohledy – jsou děleny pouze do dvou kategorií: místopisné a ostatní, které je možné vyvolat pomocí fulltextového vyhledávání.